<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://goldenlotto.nazwa.pl/pashteth.pl/itcompdb"> IT_COMPANIE$_DATABA$E </a> - Prosta aplikacja sieciowa korzystająca z MySQL, służąca do księgowania ciekawych adresów www. /</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>